Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

THỜI GIAN PHỤC VỤ

 

Giờ làm việc:

            Sáng:             Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

            Chiều:            Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

            Tối:                 Từ 18 giờ 00 đến 21 giờ 00

 

STT

 

PHÒNG

 

 

LÀM VIỆC

 

NGHỈ

1

 

Phòng đọc tổng hợp

 

 

Từ thứ 2 đến  thứ 6

 

Thứ 7, Chủ nhật

 

2

 

Phòng mượn

 

 

Từ thứ 2 đến  thứ 6

 

 

Thứ 7, Chủ nhật

3

 

Phòng Thiếu nhi

 

 

Từ thứ 2 đến  thứ 6

 

 

Thứ 7, Chủ nhật và các buổi tối

4

 

Phòng Thông tin điện tử

 Từ thứ 2 đến  thứ 6

 

 

Thứ 7, Chủ nhật

5

 

Bộ phận cấp thẻ

 

 

Từ thứ 2 đến  thứ 6

 

Thứ 7, Chủ nhật và các buổi tối