Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

THỜI GIAN PHỤC VỤ * Giờ làm việc:

            Sáng:             Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

            Chiều:            Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

            Tối:                 Từ 18 giờ 00 đến 21 giờ 00

 

STT

PHÒNG

LÀM VIỆC

NGHỈ

1

 Phòng đọc tổng hợp

 

Từ thứ 2 đến buổi sáng thứ 7

Buổi chiều Thứ 7, Chủ nhật 

2

 Phòng mượn

 

Từ thứ 2 đến buổi sáng thứ 7

Buổi chiều Thứ 7, Chủ nhật

3

 Phòng Thiếu nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6

Thứ 7, Chủ nhật và các buổi tối

4

 Phòng Thông tin điện tử

Từ thứ 2 đến buổi sáng thứ 7

Buổi chiều Thứ 7, Chủ nhật

5

 Bộ phận cấp thẻ

Từ thứ 2 đến buổi sáng thứ 7

Buổi chiều Thứ 7, Chủ nhật