Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

GIỚI THIỆU CHUNG

 


SỰ HÌNH THÀNH CỦA THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH

Thư viện tỉnh Trà Vinh được hình thành từ khi tái lập tỉnh tháng 5/1992 theo Quyết định số 242/QĐ-UBT ngày 27 tháng 6 năm 1992 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Thư viện họat động trên cơ sở tạm giao từ Thị xã Trà Vinh. Phòng ốc sơ sài, trụ sở tạm "đóng nhờ" nên phải dời đổi vài ba lần. Đến năm 1997 trụ sở mới được xây dựng hòan chỉnh, tọa lạc Số 1, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP. Trà Vinh với diện tích khuôn viên 2.419m2, trong đó diện tích đưa vào sử dụng là 859,68 m2 và họat động ổn định cho đến nay.

- Tên gọi chính thức: Thư viện tỉnh Trà Vinh

- Tên giao dịch quốc tế:

- Địa chỉ: Số 1, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:   0294.3862407

- Website:   www.thuvientravinh.org.vn    

- Email:       thuvientravinh@yahoo.com

           thuvientravinh@gmail.com

1- Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

- Thư viện tỉnh Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại Trà Vinh và nói về Trà Vinh, các tài liệu trong nước và ngoài nước phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Trà Vinh về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Thư viện tỉnh Trà Vinh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản tại  kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện

- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương cũng như đối tượng phục vụ của thư viện.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu Thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân; Bằng sách, báo, Thư viện tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.

- Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.

- Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học.

- Thu thập, bổ sung và xử lí nghiệp vụ vốn tài liệu, bảo quản, thanh lọc vốn tài liệu theo quy chế của Thư viện;

- Xử lí thông tin và biên soạn thông tin thư mục, thông tin chuyên đề kỷ niệm các ngày lễ lớn và các chuyên đề xã hội khác;

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác Thư viện, từng bước hiện đại hóa Thư viện;

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác Thư viện tại địa phương.

2- Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC

1

Lâm Văn Tuyên

​Phó Giám đốc

PHÒNG HÀNH CHÍNH – PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

1

Trần Thị Mãi

Trưởng phòng

​2

Nguyễn Thị Thu

​Phó phòng

3

Trang Thị Mỹ Dung

Phó phòng

4

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Kế toán

5

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Viên chức

6

Thạch Ngọc Lan

​Thư viện viên

7

Huỳnh Thị Thanh

​Thư viện viên

8

​La Thị Ánh Vâ​n

Thư viện viên

​9

Huỳnh Như Thiên Trang

Thư viện viên

10

Trần Thị Kim Ngân

Thư viện viên

11

Trần Thị Như Ngọc

Chuyên viên

​12

​Trần Việt Phương

​Tài xế

13

Thạch Thị Thu Lan

Tạp vụ

14

Kiên Nghị Trường Duy

Bảo vệ

PHÒNG NGHIỆP VỤ - PHONG TRÀO

1

​Trương Thanh Phong

​Phó phòng

2

Nguyễn Thanh Lâm

Phó phòng

​3

Huỳnh Tấn Đạt

Kỹ sư Tin học

4

Nguyễn Trúc Phương

Thư viện viên

5

Nguyễn Thị Mỹ Loan

Thư viện viên

6

​Thạch Thị Thu Hằng

​Thư viện viên

7

​Trương Thị Yên

​Thư viện viên

Trình độ chuyên môn

​                        + Thạc sĩ      :      04

                        + Đại học      :      14

                        + Cao đẳng   :      02

3- Cung cấp các dịch vụ :

* Phục vụ đọc, sách, báo, tạp chí tại chỗ.

Vốn tài liệu: sách, báo, tạp chí bao gồm: 249.530 bản sách; 233 loại báo, tạp chí

+ Sách,báo, tạp chí nghiên cứu

+ Sách, báo, tạp chí phổ thông

+ Sách, báo, tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn

* Cho mượn sách về nhà

* Dịch vụ truy cập internet MIỄN PHÍ

* Triển lãm sách, báo theo chuyên đề, nhân dịp các ngày lễ lớn

* Đánh văn bản, in thường, photocopy tài liệu.

* Tra cứu, tóm tắt thông tin theo yêu cầu

* Đăng ký làm thẻ, mượn sách trực tuyến

* Xây dựng tủ sách cở sở      

 SƠ LỰƠC VỀ HỆ THỐNG THƯ VIỆN HUYỆN 

STT

THƯ VIỆN

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

1

Thư viện huyện

Càng Long

Thị  trấn  Càng Long, huyện

Càng Long ,Trà Vinh

0294.3883293

2

Thư viện TX.

 Duyên Hải

Thị xã  Duyên  Hải,Trà Vinh

0294.3832062

3

Thư viện huyện

Châu Thành

Thị  trấn  Châu Thành, huyện

Châu Thành ,Trà Vinh

0294.3893318

4

Thư viện huyện

Cầu Ngang

Thị  trấn  Cầu Ngang, huyện

Cầu Ngang,Trà Vinh

0294.3825048

5

Thư viện huyện

Cầu Kè

Thị trấn Cầu Kè,huyện Cầu Kè  ,Trà Vinh

0294.3834048

6

Thư viện huyện

Trà Cú

Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú,Trà Vinh

0294.3874024

7

Thư viện huyện

Tiểu Cần

Thị trấn Tiểu Cần , huyện Tiểu Cần,Trà Vinh

0294.3822056

Thư viện huyện:

 *  Sách, báo nghiên cứu, phổ thông các loại. Vốn tài liệu trung bình/TV huyện: 5.500 bản, 12 loại báo, tạp chí.

*  Sách, báo thiếu nhi

*  Cho mượn sách, báo

*  Đọc sách,báo tại chổ

*  Làm thẻ thư viện

*  Trưng bày sách báo nhân dịp các ngày lễ lớn

*  Xây dựng tủ sách cở sở