Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE

 
       -  Website này nhằm mục đích phục vụ những kiến thức có ích cho cộng đồng, cung cấp cơ sở dữ liệu số trực tuyến chất lượng, bổ ích thuộc nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau cho người dùng và hoàn toàn không nhằm mục đích kinh doanh.
       -  Tất cả các cá nhân, tổ chức đều có thể đóng góp ý kiến, nội dung, thông tin cho Website để xây dựng các bộ sưu tập số của thư viện phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và ngày càng phục vụ cộng đồng tốt hơn.


1. Tuân thủ quy định

Mỗi lần truy nhập vào website http://thuvientravinh.org.vn và sử dụng những dịch vụ do thuvientravinh.org.vn cung cấp, các thành viên đều phải tự giác tuân thủ những điều khoản của qui định sử dụng này.


2. Trách nhiệm và nghĩa vụ đăng ký thành viên

Để truy cập và sử dụng đầy đủ các tính năng của trang thuvientravinh.org.vn, bạn sẽ phải đăng ký để trở thành thành viên và cung cấp các thông tin trung thực khi được yêu cầu. Điều khoản của qui định mà bạn chấp nhận khi đăng ký có thể sẽ được cập nhật.


3. Thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân của các thành viên sẽ được lưu trữ và sử dụng chỉ cho các mục đích hoạt động của thuvientravinh.org.vn. Một số thông tin cá nhân sẽ được hiện trong danh sách thành viên.


4. Đăng tải thông tin

Ban quản trị website thuvientravinh.org.vn được toàn quyền kiểm soát, sửa đổi, biên tập, trích dẫn, lưu trữ, hiển thị toàn bộ thông tin đăng tải trên thuvientravinh.org.vn và có quyền từ chối đăng tải thông tin, xoá bỏ hoặc hạn chế truy nhập các thông tin do thành viên đăng tải vào bất cứ thời điểm nào theo bất kỳ lý do nào mà không cần báo trước.


5. Trách nhiệm của thành viên

Người đăng thông tin lên trang thuvientravinh.org.vn dưới mọi hình thức bao gồm: chữ viết, hình ảnh, âm thanh, chương trình phần mềm, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin này. Ban quản trị website thuvientravinh.org.vn được quyền loại bỏ những thông tin không chính xác, những thông tin không phù hợp với tiêu chí hoạt động của website, các thông tin vi phạm bản quyền và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thông tin được đăng tải.


Các thành viên không được phép:

-  Sử dụng Website vào bất kì mục đích hay hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên Website này.
         -  Đăng tải bất kì loại thông tin, dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm...hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
         -  Đăng tải thông tin có nội dung tuyên truyền chính trị, tôn giáo.
         -  Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
         -  Đăng tải bất kì loại dữ liệu nào mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sỡ hữu trí tuệ.
         -  Sử dụng các ứng dụng của khoa học, công nghệ để làm hỏng hoặc phá hoại Website như: phát tán các tập tin chứa virus hoặc chương trình phần mềm gây hại đến website, sửa đổi mã nguồn hoặc có các hành vi vi phạm các qui chế và luật pháp Việt Nam.
         -  Giả danh cá nhân hoặc tổ chức khác để đăng thông tin nhằm che giấu nguồn gốc trách nhiệm.
         -  Tìm cách thu thập thông tin cá nhân không được công bố của các thành viên khác.
         -  Sử dụng tên mang nghĩa thô tục, đồi truỵ, gây phản cảm hoặc cố tình gây nhầm lẫn với thành viên khác.
         -  Sử dụng trang thuvientravinh.org.vn vào mục đích thương mại hoặc liên quan đến các loại thư quảng cáo, tuyên truyền.


6. Miễn trách nhiệm

Mọi rủi ro về việc sử dụng trang thuvientravinh.org.vn. Thuvientravinh.org.vn không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc nội dung trên trang thuvientravinh.org.vn bị ngắt quãng, bị lỗi kỹ thuật hoặc bảo mật, nhiễm virus, thiếu chính xác, hoặc thiếu tin cậy. Thuvientravinh.org.vn  cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất hoặc mất mát nào dù là gián tiếp hay trực tiếp do hậu quả của việc sử dụng trang thuvientravinh.org.vn.


7. Bản quyền

Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm do mình đăng tải trên website thuvientravinh.org.vn. Ban quản trị website sẽ chấm dứt sử dụng các tài liệu này ngay lập tức nếu như chủ sở hữu đề nghị chấm dứt sử dụng.


8. Bồi thường

Các thành viên chịu trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại mà mình gây ra cho thuvientravinh.org.vn hoặc cá nhân hoặc tổ chức khi vi phạm Qui định sử dụng này hoặc có các hành động làm ảnh hưởng xấu đến trang thuvientravinh.org.vn.


9. Luật áp dụng

Tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Quy định này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân Thành phố Trà Vinh.