THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH LUÂN CHUYỂN SÁCH VỀ CƠ SỞ

  • 15/10/2022
  • 518
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Thư viện tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Cầu Ngang luân chuyển sách đợt 2 năm 2022 đến các điểm thư viện, phòng đọc sách, tủ sách chùa Khmer trên địa bàn huyện.

Trong đợt này, Thư viện tỉnh Trà Vinh luân chuyển 1.800 bản sách các loại về văn hoá, chính trị, xã hội, pháp luật, đời sống, kỹ thuật…

Đây là hoạt động thường xuyên hàng năm của Thư viện, nhằm hỗ trợ làm phong phú kho sách tại các điểm đọc sách ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá, đảm bảo bình đẳng trong việc hưởng thụ thông tin, giúp người dân có cơ hội tiếp cận sách, báo, nguồn tri thức của nhân loại.  

Trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục luân chuyển, xây dựng mới và duy trì nâng cao chất lượng tủ sách tại các huyện, thị, tủ sách tại các cơ sở thờ tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với sách, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.Tin: Trương Thị Yên

Ảnh: Kim Ngân