HỘI NGHỊ TỔNG KẾT LIÊN HIỆP THƯ VIỆN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • 10/11/2022
  • 443
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ngày 9/11/2022, tại nhà khách tỉnh Trà Vinh đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Liên hiệp Thư viện Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nhiệm kỳ năm 2020 – 2022  đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022-2024.

Đến dự Hội nghị có Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc Gia Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Giới Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; Ông Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, và hơn 170 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, viên chức đến từ 14 thư viện tỉnh, thành trong Liên hiệp thư viện ĐBSCL, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và cán bộ thư viện đến từ 09 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Trà Vinh. 

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long, Hội nghị  đã đánh giá kết quả hoạt động của Liên hiệp Thư viện năm 2020-2022 trao đổi và  chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động phục vụ bạn đọc góp phần phát huy vai trò và giá trị của thư viện nhằm đưa thư viện trở thành trung tâm thông tin, trung tâm học tập ngoài nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời trong nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua, tuy bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, song với quyết tâm cao và tinh thần vươn lên các Thư viện thuộc Liên hiệp Thư viện ĐBSCL đều cố gắng phục vụ bạn đọc hiệu quả, bằng nhiều hình thức mới thực hiện theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”... Công tác phục vụ bạn đọc tại nhìn chung của các Thư viện đạt hơn 11,7 triệu lượt; phục vụ lưu động hơn 2,2 triệu lượt; phục vụ qua mạng hơn 33,5 triệu lượt… Ngoài ra, các Thư viện thuộc Liên hiệp Thư viện ĐBSCL còn tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách thúc đẩy văn hóa đọc hơn 1.300 cuộc; xây dựng bộ sưu tập tài liệu số địa chí ĐBSCL với hơn 400 nhan đề phục vụ bạn đọc nghiên cứu, học tập.

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 – 2024 là tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động, tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng  đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, triển khai hiệu quả chương trình công tác chuyển đổi số ngành thư viện , tiếp tục  đổi mới sáng tạo trong quá trình triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chương trình, đề án đã được phê duyệt; tích cực chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm công tác, cách làm mới, làm hay, nhân rộng điển hình, thúc đẩy cùng nhau tiến bộ.đặc biệt chú trọng bổ sung nguồn tài liệu, đa dạng về nội dung, thể loại đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và luân chuyển sách cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Liên hiệp Thư viện ĐBSCL bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024, gồm 03 đồng chí Bà Trần Thị Mỹ Trinh - Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Tháp làm Chủ tịch; ông Trương Văn Sang giám đốc Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An và bà Lê Thị Thuỳ Dương giám đốc Thư viện tỉnh Hậu Giang đồng Phó Chủ tịch để tiếp tục điều hành thực hiện kế hoạch của nhiệm kỳ mới đã thống nhất trong Hội nghị.

Tin: Trương Thị Yên

Ảnh: Huỳnh Tấn Đạt