CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

  • 24/11/2020
  • 1516
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Đại hội đảng là sự kiện chính trị cao nhất của mỗi cấp bộ đảng, là gạch nối quan trọng giữa hai nhiệm kỳ. Thành công của đại hội thể hiện năng lực, sự đoàn kết của cấp ủy, sự lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước, là bước khởi động quan trọng, tạo động lực cho nhiệm kỳ mới. Mỗi kỳ đại hội lại đặt ra yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới.


Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin về vấn đề này, thấy được những thành tựu, những bước cải tiến đổi mới qua các kỳ đại hội, Thư viện Trà Vinh biên soạn thông tin chuyên đề “Chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp”.

* Nội dung có 3 phần gồm những bài viết được đăng trên báo, tạp chí và các trang mạng cùng một số sách theo chuyên đề hiện đang phục vụ tại Thư viện Trà Vinh:

+ Phần I: Chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp

+ Phần II: Chuyên trang về Trà Vinh

+ Phần III: Giới thiệu sách

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả quý bạn đọc gần xa, để công tác sưu tập ngày càng tốt hơn.


                                                              THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH


  TTCD_DHDangbo2020.pdf