CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ANH HÙNG TỈNH TRÀ VINH

  • 01/09/2023
  • 737
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Trà Vinh là tỉnh ven biển, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, với Các dân tộc, tôn giáo sống gần gũi, đan xen; có truyền thống đấu tranh oai hùng. Trải qua  mưa bom, lửa đạn, chịu bao đau thương mất mát… nhưng với truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh quật khởi, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh đã đưa phong trào đấu tranh cách mạng ngày càng phát triển, liên tục đẩy lùi sự tiến công của địch, từng bước giành thắng lợi, đến thắng lợi hoàng toàn góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhằm ghi nhận và biểu dương những chiến công oanh liệt trong kháng chiến, trong xây dựng và phát triển đất nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã chỉ đạo biên soạn quyển sách “Các tập thể, cá nhân anh hùng tỉnh Trà Vinh” ấn hành năm 2021, sách có độ dày 388 trang, khổ 16 x 24 cm, nội dung quyển sách gồm 02 phần: Phần I. Tập thể anh hùng; Phần II. Cá nhân anh hùng. Nội dung quyển sách tập trung làm nổi bật tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, chung sức chung lòng vượt qua gian nan thử thách, chịu bao đau thương mất mát, lập nên những thắng lợi vẻ vang. Qua 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược tỉnh Trà Vinh có nhiều tập thể và cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như: Tiểu đoàn 501 bộ binh bộ đội địa phương tỉnh Cửu Long; Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Cửu Long; Đội an ninh vũ trang tỉnh Trà Vinh (Bộ đội biên phòng tỉnh); Nguyễn Thị Út, Trần Văn Ẩn, Tô Thị Huỳnh… Quyển sách “Các tập thể, cá nhân anh hùng tỉnh Trà Vinh” là một tư liệu quý, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, củng cố niềm tin và động viên tinh thần, nghị lực cho cán bộ đảng viên, nhắc nhở các bạn trẻ phát huy những chiến công oanh liệt của cha ông, từ đó nỗ lực học tập, phấn đấu, sẵn sàng đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày thêm giàu đẹp, văn minh.


Sách hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh Trà Vinh. Bạn đọc có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Thư viện tỉnh Trà Vinh. Số 1 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Website: http://www.thuvientravinh.org.vn


Bài, ảnh: Mỹ Dung