Văn hóa soi đường cho quốc dân đi (Văn kiện của Đảng về văn hóa)

  • 01/08/2023
  • 252
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực văn hóa. Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Bác Hồ đã có câu nói nhận định về vị trí, vai trò của văn hóa trong tiến trình phát triển của dân tộc “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, câu nói ngắn gọn và đặc biệt sâu sắc ấy đã thể hiện tầm vóc của văn hóa đối với đời sống trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và 15 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (8/2008-8/2023), Thư viện tỉnh Trà Vinh trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” (Văn kiện của Đảng về văn hóa) do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành, xuất bản năm 2015, dày 179 trang, khổ 13x21cm.

Nội dung sách gồm Đề cương về văn hóa Việt Nam (năm 1943 của Trung ương) và một số văn kiện về văn hóa của Đảng từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Quyển sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tương đối toàn diện về chủ trương, đường lối của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, về những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hoá tư tưởng, về đạo đức cao thượng của Người mà chúng ta cần noi theo.


Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Trà Vinh, sẵn sàng phục vụ quý bạn đọc!. Bạn đọc có nhu cầu vui lòng liên hệ Thư viện tỉnh Trà Vinh. Số 1 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Trà Vinh. Website: http://www.thuvientravinh.org.vn


Bài, ảnh: Mỹ Loan