ỨNG DỤNG MÃ QR TẠI THƯ VIỆN TRÀ VINH

  • 23/10/2023
  • 170
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Thực hiện Quyết định 2544/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thực hiện Chỉ đạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung chuyển đổi số, bước đầu đem lại kết quả tích cực trong công tác phục vụ bạn đọc, trong đó có ứng dụng mã QR phục vụ bạn đọc tra cứu, tìm đọc tài liệu điện tử. 

Với nguồn tài liệu điện tử hiện có tại Thư viện tỉnh với trên 2.200 bản sách điện tử bổ sung và trên 4.000 tài liệu được thư viện số hóa, xây dựng thành 05 bộ sưu tập tài liệu số có giá trị như: Bộ sưu tập tài liệu địa chí tỉnh Trà Vinh, bộ sưu tập biển đảo Việt Nam, bộ sưu tập Văn hoá Khmer Nam bộ, bộ sưu tập Lịch sử Đảng bộ xã phường thị trấn trong tỉnh và bộ sưu tập tài liệu tiêu biểu về Bác. 

Việc triển khai thành công mã QR đã cung cấp cho bạn đọc một cách tiếp cận mới đến với các dịch vụ của Thư viện tỉnh. Đặc biệt các dịch vụ có ứng dụng công nghệ thông tin, đây cũng là bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng Thư viện tỉnh trở thành thư viện điện tử giai đoạn 2021-2025 theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra./.  

Tin: Tấn Đạt

Ảnh: Trương Thị Yên