THÔNG BÁO

  • 30/12/2021
  • 1033
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   THƯ VIỆN                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   --------------                                                                                            ------------------------------------------------

                                                                                                                   

                                                                                                                                                        Trà Vinh, ngày 29 tháng​ 12 năm 2021                                   


​ 

THÔNG BÁO

"Về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2022"

***

 

              Căn cứ Thông báo số 212/TB-UBND ngày 27/12/2021 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2022;

  Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ bạn đọc 02 ngày. Ngày 01/01/2022 và ngày 03/01/2022.

    Thư viện tỉnh Trà Vinh xin thông báo để bạn đọc được rõ. 

    Trân trọng cảm ơn!

 

 

THƯ VIỆN TRÀ VINH