NGHỊ ĐỊNH 93/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THƯ VIỆN

  • 25/08/2020
  • 2723
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ.pdf