Giá trị của sách trong cuốc sống ngày nay

  • 08/05/2020
  • 2046
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Nhà văn M. Gorki đã nói: "Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới". Thật vậy, sách lưu giữ những thông tin, những giá trị vật chất và tinh thần của nhân loại, sách chứa đựng toàn bộ những giá trị nhân loại trong quá khứ cũng như trong hiện tại, để các thế hệ sau tiếp nối và phát triển. Những phát minh của người Ai Cập, Hi Lạp cổ đại,... những phát minh của các nhà bác học lỗi lạc,... tất cả được lưu lại trong những mảnh da, những mai rùa hay những trang giấy trắng... đều đã trở thành tài sản vô giá.  Nhờ có sách mà con người thật sự người hơn. Sách cho ta những tri thức cần thiết trong học tập, trong công việc và trong đời sống. Ngày nay, cả nhân loại đang trên đường hướng đến một xã hội học tập. Vì vậy, sách trở thành một phương tiện quan trọng để con người đến với tri thức.

 

Nhằm góp phần giúp bạn đọc hiểu thêm về giá trị của sách trong cuộc sống  ngày nay, Thư viện Trà Vinh chúng tôi biên soạn Thông tin chuyên đề "Giá trị của sách trong cuốc sống ngày nay".

 

* Nội dung có 02 phần gồm những bài viết được đăng trên các báo, tạp chí, các trang mạng và một số sách theo chuyên đề hiện đang phục vụ tại Thư viện.

 

+ Phần I: Giá trị của sách trong cuộc sống ngày nay

+ Phần II: Giới thiệu sách

 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả quý đồng nghiệp, bạn đọc gần xa để công tác sưu tập và biên soạn ngày một tốt hơn.  TTCD_Giatricuasach.pdf