THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ VÀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC, VẬN HÀNH THƯ VIỆN SỐ

  • 24/03/2023
  • 197
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Nhiệm vụ bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thư viện cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhằm trang bị kỹ năng về tuyên truyền giới thiệu sách, kỹ năng phát biểu truyền đạt trước công chúng và ứng dụng các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu thư viện, thư viện số là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần thiết trong tình phát triển của xã hội hiện nay.

Từ ngày 22-23/3/2023, Thư viện tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thư viện cơ sở về “Cập nhật kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại và nghiệp vụ Thư viện cho đối tượng làm công tác thư viện năm 2023”. Tham gia lớp tập huấn có 38 cán bộ, viên chức gồm các thư viện huyên, xã phường, thị trấn; Lãnh đạo các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; thư viện trong lực lượng vũ trang; Công an; Trường Cao đẳng nghề và các phòng chức năng của Thư viện tỉnh.

Nội dung lớp tập huấn gồm 06 chuyên đề: Kỹ năng biên tập chương trình Giới thiệu sách và các Hội thi, Hội diễn; Triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về hoạt động thư viện gắn với triển khai thực hiện Đề án phát triển Văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí; Những nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện, quản trị thư viện hiện đại và thực hành trải nghiệm phần mềm thư viện điện tử. Thông qua các chuyên đề tập huấn trên cơ sở lý thuyết kết hợp với thực hành, các học viên được trang bị các kỹ năng về tuyên truyền giới thiệu sách, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hội thi, hội diễn biên tập dàn dựng chương trình… Qua chương trình tập huấn cũng sẽ giúp các học viên có kỹ năng nói trước đám đông, cách truyền cảm xúc vào lời nói; cách tổ chức các các sự kiện và đăng tải, quảng bá lên các trang mạng xã hội… Ngoài ra, các học viên còn được trải nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, hoạt động liên thông, chia sẻ tài liệu trong các thư viện hiện nay; Lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng các chuẩn nghiệp vụ trong xử lý tài liệu qua cách vận hành công nghệ mới và giải pháp chuyển đổi số cho các thư viện cơ sở.

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thư viện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thư viện tỉnh Trà Vinh, nhằm củng cố, trang bị kiến thức và nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức thư viện ở cơ sở, đồng thời tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các sản phẩm thông tin, đáp ứng nhu cầu bạn đọc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay.Tin: Thanh Phong

Ảnh: Tấn Đạt