LỄ TỤC TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI VIỆT

  • 05/09/2022
  • 163
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Trong xây dựng nhân cách người Việt Nam hiện nay, giáo dục đạo đức, lối sống, bảo lưu giá trị truyền thống trong gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây chính là cơ sở hướng tới các giá trị Chân- Thiện- Mỹ và gia đình luôn là cái nôi sinh tồn, duy trì nòi giống cống hiến cho xã hội. Việc chấn chỉnh, xây dựng cơ cấu lễ nghi gia đình có ý nghĩa quyết định cho việc hình thành nhân cách con người trong đời sống xã hội.

Tác giả Bùi Xuân Mỹ đã giới thiệu khá rõ nét quyển sách “Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và nay” do Nhà xuất bản Hồng Đức, phát hành năm 2021, với 388 trang, gồm 09 chương: Sơ sinh-thơ ấu; Trưởng thành; Hôn nhân; Về già; Tang ma; Quan hệ; Thờ phụng tổ tiên;Tín ngưỡng dân gian và các lễ tết trong năm được in trên khổ 14 x21cm.


Quyển sách “Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và nay” sẽ giúp bạn hiểu thêm những lễ tục chính yếu trong gia đình, những suy nghĩ, khát vọng vươn tới một cuộc sống tốt đẹp của người xưa, bảo tồn và áp dụng các lễ tục sao cho phù hợp với thời đại ngày nay, đồng thời loại bỏ những hủ tục, những hoạt động mê tín dị đoan, không khoa học, biện chứng. 

Sách hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh Trà Vinh, bạn đọc có nhu cầu vui lòng liên hệ Thư viện tỉnh Trà Vinh Số 1 Trưng Nữ Vương P1 Tp. Trà Vinh. Website: http://www.thuvientravinh.org.vnBài, ảnh: Mỹ Loan