Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Search
SÁCH THEO CHUYÊN ĐỀ
Sách mới theo chủ đề
 
Thực hiện kế hoạch số 85/KH-SVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về duy trì bền vững kết quả dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates (Hoa kỳ) tài trợ hệ thống thư viện công cộng tỉnh Trà vinh giai đoạn 2017 – 2020, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Công văn số 107/UBND-CNXD ngày 11/01/2018.  
 
 

Tài liệu mới

 • Xây dựng xã hội học tập - Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Đỗ Đức Thọ... [và những người khác] biên dịch và hiệu đính
 • Stiglitz, Joseph E
  Chính trị Quốc gia sự thật
 • Dạy con không cần đánh mắng / Thiên Thai biên soạn
 • Thiên Thai biên soạn
  Văn học
 • Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp hạng I / Nguyễn Hải Thập chủ biên,... [và những người khác
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Giáo dục Việt Nam
 • Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 : Sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Nguyễn Thị Phương Hoa ,...[và những người khác
 • Nguyễn Thị Phương Hoa
  Hồng Đức
 • Luyện đề chuẩn bị kì thi THPT quốc gia 2018 môn toán : Giúp học sinh ôn tập và nâng cao kỹ năng làm bài thi. Biên soạn theo chương trình mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo năm 2018 / Phạm Trọng Thư
 • Phạm Trọng Thư
  Thanh niên
 • Warren Buffett - Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới dưới góc nhìn truyền thông = Tap dancing to work / Carol J. Loomis; Kim Phúc Dịch
 • Loomis, Carol J
  Lao động
 • Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh / Nguyễn Thuý Nga, Cù Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Thanh Loan
 • Nguyễn Thuý Nga
  Đại học Sư phạm
 • Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ XXIII - 2017 : Tiếng Anh
 • Ban tổ chức kì thi
  Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ XXIII - 2017 : Toán học
 • Ban tổ chức kì thi
  Đại học Quốc gia Hà Nội

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Ảnh hoạt động thư viện