Văn minh đô thị - Vấn đề thiết yếu cần xây dựng trong cuộc sống ngày nay

  • 08/05/2020
  • 2480
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa... là cuộc vận động lớn được Đảng và Nhà nước phát động từ nhiều năm qua và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của cả hệ thống chính trị.

 

Ðể cuộc vận động lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thông qua hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình; cùng với cổ động trực quan bằng biểu ngữ trên đường phố, khu dân cư, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật; các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng về vấn đề này cũng được tổ chức thường xuyên ở nhiều địa phương trên cả nước.

 

Nhằm góp phần thực hiện tuyên truyền cho hoạt động này, Thư viện Trà Vinh biên soạn Thông tin chuyên đề: "Văn minh đô thị - Vấn đề thiết yếu cần xây dựng trong cuộc sống ngày nay".


* Nội dung gồm 03 phần, là những bài viết được đăng trên các báo, tạp chí và các trang mạng cùng một số sách theo chuyên đề hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh.

 

  + Phần I: Văn minh đô thị - Vấn đề thiết yếu cần xây dựng trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

  •   + Phần II: Chuyên trang Trà Vinh

  •   + Phần III: Giới thiệu sách.

Xin trân trọng giới thiệu và rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của tất cả quý bạn đọc gần xa.

 

Xin trân trọng cám ơn!  TTCD_Van minh do thi.pdf