THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH VỚI CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN SÁCH, BÁO PHỤC VỤ CƠ SỞ

  • 28/10/2020
  • 250
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội.. trong đó Thư viện đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và mức hưởng thụ văn hóa cho mọi người dân thông qua hình thức hoạt động Thư viện. Việc luân chuyển sách, báo cho cơ sở là công tác hết sức cần thiết, nhằm tuyên truyền những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển về văn hóa - xã hội, kinh tế - chính trị, quốc phòng - an ninh tại cơ sở.

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm trên, Thư viện tỉnh Trà Vinh đã không ngừng lựa chọn, bổ sung vốn tài liệu phong phú, đa dạng về nội dung vào kho luân chuyển. Hàng năm, ngoài nguồn sách mua theo kinh phí ngân sách cấp, sách chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh Trà vinh còn nhận được nguồn sách cho tặng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh, các nhà xuất bản… Đến nay, kho luân chuyển của Thư viện tỉnh đã có gần 58.276 bản sách, với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng về nội dung trên nhiều lĩnh vực như: tâm lý, chính trị xã hội, kinh tế, văn hóa, y học, văn học,… tài liệu cung cấp kiến thức khoa học tiên tiến về chăm sóc vật nuôi, cây trồng; tài liệu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyện thiếu nhi, đặc biệt là sách về biển đảo Việt Nam, phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc. Hàng năm Thư viện tỉnh luân chuyển sách đến các Thư viện huyện, thư viện xã, trường học, phòng đọc sách xã, tủ sách xã, đồn biên phòng, trại giam, tủ sách tư nhân, mỗi năm luân chuyển 2 đợt, mỗi đợt 300 bản/ điểm, tổng cộng có 108 lượt luân chuyển với 16.500 bản sách/năm.

Luân chuyển sách đến cơ sở là giải pháp thiết thực trong việc vừa tăng cường vòng quay vốn tài liệu, vừa tạo điều kiện thuận lợi về không gian và thời gian cho nhân dân tiếp cận với sách, tạo sự lan tỏa tình yêu sách đến nhân dân, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại địa phương. Công tác luân chuyển sách của Thư viện tỉnh Trà Vinh đã trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tăng cường vốn tài liệu cho các Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Trung tâm Học tập cộng đồng, Trường học và Nhà văn hóa xã, góp phần nâng cao hiệu quả của sách báo, đáp ứng nhu cầu học tập, tra cứu thông tin và giải trí của người dân. 

Tin, ảnh: Trương Thị Yên