THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 2645/CTR-BVHTTDL-BCA

  • 13/05/2020
  • 22

Không nằm ngoài tinh thần công văn phối hợp trên, ngày 21/8/2015 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký Kế hoạch phối hợp số 48 với Trại giam Bến Giá về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân.   

 

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Sở VHTTDL, trong những năm qua, Thư viện tỉnh đã tích cực, nổ lực phối hợp với thư viện Trại giam Bến giá thực hiện đạt một số công việc đáng ghi nhận như sau:  

 

Công tác hỗ trợ xây dựng thư viện.  

 

- Năm 2015 nhằm hỗ trợ Thư viện Trại giam Bến giá xây dựng nguồn tài liệu phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu của cán bộ và phạm nhân. Thư viện Tỉnh Trà Vinh tặng 200 bản sách 141 tên trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) cho thư viện Trại giam Bến Giá. 

 

- Năm 2018 Thực hiện kế hoạch số 346/KHPH-TGBG-SVHTT&DL ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Sở VHTTDL với Trại giam Bến Giá về việc. Thư viện  tặng 213 bản sách, trị giá 10 triệu đồng cho Trại giam Bến Giá nhân ngày Hội đọc sách.

 

Công tác luân chuyển sách

 

Từ năm 2014 đến 2018 Thư viện tỉnh Trà Vinh đã phối hợp luân chuyển sách đến thư viện Trại giam Bến giá mỗi năm 2 lượt. Tổng số sách được luân chuyển 40.000 bản.        

 

Với số sách được luân chuyển hàng năm 800 bản sách, thư viện tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ số lượng sách tương đối phong phú, phù hợp với nhu cầu của Trại giam Bến giá trong việc phục vụ. Nguồn sách chủ yếu là tuyên truyền giáo dục pháp luật, sách hướng nghiệp dạy nghề, sách về gương người tốt việc tốt,…

 

Từ nguồn sách hỗ trợ và luân chuyển của thư viện tỉnh, Trại giam Bến Giá đã xây dựng hai thư viện tại hai phân khu trong phạm nhân.  Tạo điều kiện cho phạm nhân tiếp cận với sách với tri thức một cách dễ dàng.  

 

Công tác truyền thông vận động

 

Thực hiện kế hoạch số 346/KHPH-TGBG-SVHTT&DL ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Sở VHTTDL với Trại giam Bến Giá, Thư viện tỉnh thực hiện triển lãm sách, phát động ngày hội đọc sách, với 3.000 bản sách được triễn lãm, hơn 1.000 phạm nhân tham dự.  

 

Hỗ trợ cuộc thi viết cảm nhận về sách có 130 phạm nhân tham gia viết bài dự thi, chọn ra 06 bài tham gia vòng chung khảo cuộc thi "Thuyết trình, giới thiệu sách trong phạm nhân năm 2018".    

 

 Hiệu quả mang lại

 

Từ những công việc đã triển khai thời gian qua, Thư viện tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ đáng kể về công tác thư viện cho thư viện Trại giam Bến Giá. Đảm bảo nguồn tài liệu phong phú phục vụ, phạm nhân có tài liệu học tập trao dồi đạo đức, nhân cách trong quá trình cải tạo; Có tài liệu hướng nghiệp dại nghề để phạm nhân nghiên cứu sau khi chấp hành xong án phạt có thể tham gia học tập và có nghề nghiệp ổn định; Giúp phạm nhân có tài liệu nghiên cứu tìm hiểu về các chính sách pháp luật của Nhà nước để không tái phạm; Tuyên truyền các đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước đến phạm nhân.  

 

Với những việc làm hiệu quả trên, qua Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 48 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Trại giam Bến Giá về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân, Thư viện tỉnh Trà Vinh đã được Cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tặng bằng khen cho tập thể thư viện tỉnh và 01 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện Chương trình số 2645 ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Công an.

 

Để phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới Thư viện tỉnh tiếp tục thực hiện công tác phối hợp giữa Trại giam Bến giá với Sở VHTTDL, trong đó có hoạt động thư viện như:

 

Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển sách, báo đến thư viện trại giam.

 ​

Hỗ trợ Trại giam Bến giá trong công tác hướng dẫn nghiệp vụ, công tác quản lý phục vụ tài liệu tại thư viện.

 

Phối hợp tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện trong phạm nhân. Sẵn sàn hỗ trợ Trại Giam Bến Giá khi có yêu cầu về công tác thư viện.

 

Với những công việc đã triển khai thời gian qua, Thư viện tỉnh đã góp phần vào công tác giáo dục, cải tạo của phạm nhân trong việc xây dựng nhân cách, đạo đức, hướng nghiệp trong phạm nhân. Thông qua đó, sẽ hình thành, phát triển "Văn hóa đọc" , giúp phạm nhân nhận thức được tác dụng của việc đọc sách trong định hướng tư tưởng, nâng cao hiểu biết về pháp luật, hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh; góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, khuyến khích phạm nhân tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

 

 

                                                                              Bài: Lâm Văn Tuyên