THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN DUY TRÌ BỀN VỮNG KẾT QUẢ DỰ ÁN “NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM” NĂM 2020

  • 25/09/2020
  • 96
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Thực hiện kế hoạch số 85/KH-SVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về duy trì bền vững kết quả dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates (Hoa kỳ) tài trợ hệ thống thư viện công cộng tỉnh Trà vinh giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch hoạt động của thư viện năm 2020.

 

Thư viện tỉnh Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ thư viện,Duy trì bền vững kết quả dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam từ ngày 21/9 đến 25/9/2020 tại thư viện tỉnh Trà vinh cho thủ thư các thư viện thuộc hệ thống thư viện công cộng của 19 điểm được thụ hưởng dự án.

 

Nội dung lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện, đặc biệt là Luật Thư viên có hiệu lực thi hành; Kỹ năng hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; Tổ chức và quản lý thư viện; Giới thiệu các dịch vụ được cung cấp và những kết quả thực tế của dự án ; Tìm kiếm và khai thác cơ sở dữ liệu Thư viện tỉnh Trà vinh; Đăng ký sách, báo vào sổ tài sản thư viện  và tổ chức sắp xếp sách trong kho.

 

Sau 05 ngày học tập, với tinh thần trách nhiệm cao, học viên đã tiếp thu có hiệu quả các nội dung trong chương trình bồi dưỡng đã đề ra, cập nhật những kiến thức mới về nghiệp vụ thư viện, những vấn đề gợi mở trong quá trình phát triễn về công nghệ thông tin hiện nay, nhằm đáp ứng cho công tác phục vụ bạn đọc, hoàn thiện các thao tác xử lý tài liệu. Thông qua lớp tập huấn, các học viên không những được lĩnh hội các kiến thức mới mà còn được thực hành, trao đổi, thảo luận, giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các điểm thư viện trên địa bàn tỉnh, mà còn giúp cho thủ thư hệ thống các Thư viện cộng đồng nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, đáp ứng nhu cầu phục vụ bạn đọc ở địa phương.
 

Tin: Lâm Thân

Ảnh: Thiên Trang