THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

  • 12/10/2020
  • 224
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.Trong những năm qua, Tuần lễ học tập suốt đời đã được Thư viện tỉnh Trà Vinh tổ chức đạt hiệu quả, có tác dụng lan tỏa trong cộng đồng, huy động được các sở, ngành, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ủng hộ; xây dựng được nhiều Thư viện, tủ sách cho các cơ sở giáo dục và cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội.

Thực hiện công văn số: 3185 ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020,diễn ra từ ngày 01 tháng10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2020 với các thông điệp “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”; “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; “Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất”; “Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời”.

Trong Tuần lễ này, Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như:  đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc học để xây dựng xã hội học tập, thường xuyên học suốt đời, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet, cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử một cách hữu ích, an toàn nhằm bổ sung kiến thức mới; đẩy mạnh hoạt động Thư viện cơ sở, tổ chức cho học sinh đọc sách, giới thiệu sách thông qua tổ chức phục vụ xe Đa phương tiện cho 4 trường phổ thông trong tỉnh: trường tiểu học Nguyễn Hiền, trường THCS Trần Phú TP. Trà Vinh, trường tiểu học Lương Hòa C huyện Châu Thành và trường THCS Đôn Xuân, tổng số có 2.226 lượt học sinh tham gia. Tặng sách cho 2 trường: trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai TP. Trà Vinh, trường tiểu học Lương Hòa C huyện Châu Thành tổng cộng 297 bản sách với số tiền là 19.901.000 đồng.

Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng văn hóa học tập trên tinh thần tự nguyện, tự giác, tạo mục tiêu phấn đấu cho mỗi cá nhân trong cộng đồng.

 


Tin: Thanh Phong
Ảnh: Thanh Phong, Ngọc Trâm