THÔNG BÁO

  • 08/05/2020
  • 801
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

 

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LICH TỈNH TRÀ VINH

​THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH 

                        --------------                           

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------------

 

           Trà Vinh, ngày 27 tháng​ 3 năm 2020

​ THÔNG BÁO

"Về việc Thư viện tạm dừng hoạt động phục vụ bạn đọc"

***

 

​ 

Thông báo về việc Thư viện tạm dừng hoạt động phục vụ bạn đọc thực hiện theo công văn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/3/2020 đến khi có thông báo.

 

 

 

THƯ VIỆN TRÀ VINH