Những thành tựu của đất nước năm 2018

  • 08/05/2020
  • 2624
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


Trong những năm qua, đất nước ta đã đạt những thành tựu quan trọng trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với khoảng 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; đồng thời tạo ra nhu cầu và động lực phát triển cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thật sự trở thành lực lượng quan trọng để thực hiện đường lối CNH, HĐH đất nước.

Nhằm giúp cho bạn đọc có thêm thông tin về vấn đề này, Thư viện Trà Vinh biên soạn Thông tin chuyên đề "Những thành tựu của đất nước năm 2018".

* Nội dung có 03 phần gồm những bài viết được trích trên các báo, tạp chí và các trang mạng cùng một số sách theo chuyên đề hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh Trà Vinh.

+ Phần I: Những thành tựu của đất nước năm 2018

+ Phần II: Chuyên trang Trà Vinh

+ Phần III: Giới thiệu sách

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả quý đồng nghiệp, bạn đọc gần xa để công tác sưu tập và biên soạn ngày một tốt hơn.  01-TTCD_Thanhtuudatnuoc2018.pdf