LỊCH SỬ TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 1975 - 2020

  • 04/03/2024
  • 644
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và phương châm “ôn cổ tri tân”. Nhằm tổng kết những kinh nghiệm lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo và thực hiện công trình nghiên cứu biên soạn Bộ sách "Lịch sử tỉnh Trà Vinh", gồm các tập: Tập 1: Giai đoạn từ năm 1732 đến năm 1945; Tập 2: Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954; Tập 3: Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975; và Quyển lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020 là sự tiếp nối các quyển lịch sử tỉnh Trà Vinh tập 1, tập 2, tập 3 đã được xuất bản vào các năm 1995, 1999 và 2005.

Thư viện tỉnh Trà Vinh xin trân trọng giới thiệu Quyển sách “Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975 - 2020” do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh xuất bản vào tháng 12 năm 2023, chủ biên Trần Bình Trọng. Quyển sách ra đời nhằm để đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học chặng đường 45 năm (1975 - 2020) xây dựng và phát triển, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Với độ dày 624 trang sách, khổ in 15 x12 cm, nội dung quyển sách gồm có 6 chương: Chương I. Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình sau giải phóng (4/1975-02/1976); Chương II. Tỉnh Cửu Long thực hiện cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội (02/1976 - 4/1986); Chương III. Đảng bộ tỉnh Cửu Long lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của đảng (1986-1991); Chương IV. Tỉnh Trà Vinh tiếp tục tái lập, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (5/1992-2000); Chương V. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững đưa Trà Vinh thoát khỏi tình trạng kém phát triển (2001-2010); Chương VI. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trải dài 6 chương, nội dung quyển sách cho người đọc thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng và công lao đóng góp của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cửu Long, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh qua các chặn đường lịch sử, rút ra những bài học kinh nghiệm, nhằm vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng thời, ghi nhận công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Cửu Long, Trà Vinh trong những chặng đường đã qua; góp phần giáo dục truyền thống, động viên cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ngoài 06 chương được trình bày chi tiết trong một quyển sách, để giúp người đọc hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về sự phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh để đạt được những thành tựu to lớn như hiện nay. Quyển sách còn có các phụ lục: Những hình ảnh chân dung các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh từ năm 1975 - 2020 và Những hình ảnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh như một bức tranh minh họa thể hiện đầy đủ, sắc nét sự điều hành, lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975-2020 và nhiều hình ảnh minh họa mang tính lịch sử khác được trình bày đan xen trong phần nội dung của các chương. 

Quyển sách “Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975 - 2020” là một công trình nghiên cứu khoa học, được biên soạn công phu, với sự đóng góp ý kiến tận tình của các đồng chí nguyên là lãnh đạo của tỉnh Trà Vinh, tỉnh Cửu Long qua các thời kỳ; lãnh đạo các Sở ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, sự giúp đở tận tình của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp tư liệu hình ảnh … với nhiều nội dung phong phú, được chỉnh lý, bổ sung nhiều lần và được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo, sự nổ lực, cố gắng của Ban Biên tập và Ban biên soạn, quyển sách chắc chắn sẽ là tài liệu hữu ích, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương Trà Vinh hôm nay và mai sau, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ hiểu được sự hy sinh xương máu của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Trà Vinh trong đấu tranh cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc đồng thời sẽ là tài liệu quý cho tất cả bạn đọc quan tâm muốn tìm hiểu về lịch sử tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn này. 


Sách hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh Trà Vinh. Bạn đọc có nhu cầu, vui lòng liên hệ tại:  Thư viện tỉnh Trà Vinh. Số 1 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Website:  http://www.thuvientravinh.org.vn

                                                                                         

Bài, ảnh: Ngọc Oanh