KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG KHẨU TRANG PHÒNG LÂY NHIỄM NCOV

  • 13/05/2020
  • 20


Khautrang01.jpg

Khautrang02.jpg

Khautrang03.jpg

Khautrang04.jpg

Khautrang05.jpg


 

@ Bản quyền Thông tấn xã Việt Nam

Nguồn: http://vnews.gov.vn/