DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

  • 10/08/2020
  • 475
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Hơn năm mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử và sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc được thể hiện trong bản Di chúc của NgườiDi chúc của Bác là sự hội tụ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hòa quyện, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, đã đi vào lịch sử và trở thành một tài sản vô cùng quý giá.

Để hiểu hơn giá trị lịch sử, ý nghĩa hiện thực trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, Thư viện tỉnh Trà Vinh xin giới thiệu đến quý độc giả quyển sách “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam” của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, do nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản năm 2009 với 414 trang, khổ 15x21cm.

Nội dung quyển sách gồm 3 phần: Phần 1. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh  - sự kết tinh bản lĩnh và trí tuệ của Người; Phần 2. Nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần 3. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở phân tích, làm rõ bối cảnh lịch sử, kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và đoàn kết quốc tế. Qua đó nhấn mạnh sự cấn thiết phải xác định yêu cầu, định hướng nội dung, biện pháp tiếp tục thực hiện Di chúc của Người cho phù hợp với tình hình mới.


Quyển sách “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh Trà Vinh. Bạn đọc có nhu cầu vui lòng liên hệ Thư viện tỉnh Trà Vinh. Số 1 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Trà Vinh. Website: http://www.thuvientravinh.org.vn.

 

                                                                                              Bài, ảnh: Mỹ Loan