ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ - TẤM GƯƠNG SOI CHO MUÔN ĐỜI

  • 08/05/2020
  • 3225
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức. Từ đó, Người luôn tự rèn luyện và nêu gương đạo đức mẫu mực, nhất quán từ lời nói tới việc làm, từ việc lớn đến việc nhỏ. Đồng thời, Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

 

Người chỉ rõ: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà có, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Người cho rằng mọi thói hư tật xấu của cán bộ đảng viên đều xuất phát từ lòng tham, lòng ham muốn danh lợi, địa vị cho bản thân. Người cho đó là chủ nghĩa cá nhân vô cùng nguy hiểm, nó sinh ra hàng trăm thứ bệnh đó là bệnh: quan liêu, tham nhũng, bè phái, xu nịnh, hiếu danh, kiêu ngạo…

Nhằm giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn công lao to lớn của Bác đối với cách mạng Việt Nam, về tấm gương đạo đức thanh cao của Người, Nhà xuất bản chính trị quốc gia đã xuất bản quyển sách "Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời". Sách dày 371 trang, xuất bản năm 2017 của tác giả Trần Viết Hoàn.

 

Sách gồm một số bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thật nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Người. Những chỉ bảo ân cần cùng lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

 DaoducBacHo.jpg

Quyển sách "Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời" và nhiều quyển sách khác cùng thể loại hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh Trà Vinh. Bạn đọc có nhu cầu, vui lòng liên hệ tại:  Thư viện tỉnh Trà Vinh. Số 1 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  Website:  http://www.thuvientravinh.org.vn

 

 

Bài, ảnhTrương Thị Yên