Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Công văn số 3283/BVHTTDL-TV

  • 14/09/2020
  • 2406
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Công văn số 3283/BVHTTDL-TV V/v triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật  So 3283-BVHTTDL vv trien khai luat thu vien va cac vb huong dan thi hanh luat.pdf