Luật Thư viện

  • 20/07/2020
  • 4211
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Luật số 46/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Thư viện


  luat-thu-vien-2019.pdf