Hình bìa
Loại tài liệu:
Sách
Đề mục:
Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nhà xuất bản:
Chính trị quốc gia,
Tác giả phụ:
Nguyễn Tiến Dũng.
Ngày xuất bản:
2010.
Ngôn ngữ:
vie
Phạm vi:
Đầu trang tên sách ghi: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. Bảo tàng Hồ Chí Minh; Trường đại học Khoa học Huế. Khoa Lý luận Chính trị.
Lượt xem:
5
Lượt tải:
1

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí MInh giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại.pdf 54233742 Kb XemTải