Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Search
SÁCH THEO CHUYÊN ĐỀ
Sách mới theo chủ đề
 
Những năm qua, nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước giúp người chấp hành án phạt tù có điều kiện nâng cao đời sống tinh thần trong trại cải tạo. Đặc biệt Chương trình số 2645 ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Công an về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014-2018, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phạm nhân, đã góp phần cho môi trường giáo dục cải tạo lành mạnh, giúp nhiều phạm nhân yên tâm cải tạo, tích cực rèn luyện thể chất, nhân cách và lối sống.  
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Ảnh hoạt động thư viện